Försäkringsskador & ROT-Arbeten

Byggpart har idag samarbete med olika fastighets- och försäkringsbolag med olika typer av skador samt servicejobb.
Vi har därför bra och genomarbetade rutiner så att vi på ett effektivt sätt ska kunna hjälpa och samarbeta med alla parter på bästa möjligt sätt. Detta med anledning av att ärendet ska kunna löpa på så smärtfritt och smidigt som möjligt.
Vi hjälper såklart till med all samordning från första kontakt till färdigt ärende.