Byggnation

Byggnation

Vi har idag pågående samarbeten och kan tillsammans med våra samarbetspartners erbjuda följande: 

  • Butiker och lokalanpassningar 
  • Nyproduktion av styckehus och radhus 
  • Om- och tillbyggnationer (ROT) 

Vår ambition är att ni som beställare endast ska behöva EN kontakt för samordning av ert projekt! 

Med vår breda kompetens och stora nätverk av samarbetspartners kan vi stolt idag tillgodose: (Projektledning, Projektering, Tillstånd, Konstruktion & Handlingar, Provtryckning, Mark & Finplanering, Bygg, Målning, VA, Ventilation, Kakel & Klinker (Våtrum), Kran, Ställning, Städ, Sotare Sop & materialhantering m.m.)

Vi jobbar ständigt med att bredda vår interna kompetens och nätverk av kunniga samarbetspartners för att kunna ge bästa möjliga service. Kontakta oss gärna både som beställare och entreprenör så att VI tillsammans kan bli ännu starkare och erbjuda en fantastisk slutprodukt för samtliga inblandade parter.

Vi på Byggpart värnar om långsiktiga relationer med både beställare och entreprenörer för att uppnå bästa möjliga resultat.