Byggledning & Kontrollansvarig

Vi har lång erfarenhet av byggledning och projektledning. Vi samordnar och leder både stora och små fastighetsprojekt åt såväl bostadsrättsföreningar som stora fastighetsägare.

Kontrollansvarig enligt PBL: Vi är certifierade enligt RISE. Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen år 2011.
Den kontrollansvarige hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan för bygget. Kontrollansvarig ser till att kontrollplanen samt att gällande regler och föreskrifter följs och att nödvändiga kontroller utförs under byggtiden.

Entreprenadbesiktningar: Inom kort kommer vi även att utföra entreprenadbesiktningar.

Byggledning: Vi på Byggpart har en lång erfarenhet av byggledning & projektledning. Idag hjälper vi beställare i olika omfattningar med både små och stora projekt. Vi sköter samordning mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och beställare. Vi håller i ditt projekt från start till mål.